Ränta sparkonto: Pengar finns att tjäna på rätt val

Så gott som alla använder sig (delvis) av sparkonto för att förvalta
pengar inför framtiden. Det är lätt hänt att man kör på i gamla inrotade
spår, med samma sparkonto som tidigare från samma bank – men faktum är
att det idag går att tjäna pengar av betydande storlek genom att välja
rätt sparkonto, det vill säga hög ränta sparkonto med bästa sparräntan. Nivåerna på räntan
skiljer sig nämligen betydligt från bank till bank och det går därmed
ofta att hitta ett alternativ som är betydligt bättre än det sparkonto och sparränta
man har för närvarande. Även i de fall där procentsatserna kanske inte
ser så kraftiga ut vid en första anblick är det värt att tänka på att
det under flera års sparande kan ackumuleras till högst påtagliga belopp
ändå – och självfallet i synnerhet om det rör sig om stora belopp som
sparas på kontot.

Binder man kontot över längre tid och fryser sina pengar i utbyte mot
högre ränta blir skillnaderna också än större räknat i faktiska kronor,
men även i procent i och med att variationen är bredare. Det går att
hitta hög ränta sparkonto med snabba söktjänster på nätet, vilket
underlättar ytterligare.